Podręczniki wymienione w tabeli uczniowie otrzymują w szkole.

Lp.

Przedmiot

Nazwa  podręcznika

Wydawnictwo

 
 

Klasa III

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz Odkrywców” – zestaw:

- podręcznik zintegrowany – 4 części

- podręcznik matematyczny – 2 części

Nowa Era

2.

Język angielski

GOLD SPARKS 3

Oxford