Zajęcia z pedagogiem - p. Katarzyna Pelkowska 

Wtorki 12:40-14:15

Środy - 12:40-13:25

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -  p. Anna Żbikowska

Pniedziałki - 12:40-14:15

Wtorki - 13:30-15:05

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - p. Jadwiga Szymańska

Środy /Czwartki - według harmnogramu ustlonego dla każdej grupy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  - p. Aneta Gers-Fijalska

Czwartki - 14:20-15:05  - według harmnogramu ustlonego dla każdej grupy

 

 

 

godziny pracy pedagoga 20212022 1