W dn. 20.09.2021r. w szkole odbyły się ćwiczenia - próbna ewakuacja. próbna ewakuacaja 20212022