szachy turniej zaproszenie

Komunikat organizatora

Zgłoszenia  przyjmowane są w sekretariacie szkoły.