1.Gdzie i kiedy urodziła się Maria Konopnicka?
2. Ile lat żyła poetka oraz gdzie została pochowana?
3. Gdzie Konopnicka spędziła dzieciństwo i młodość?
4. Podaj tytuł najpopularniejszego tomiku wierszy dla dzieci, napisanego przez poetkę.

Drodzy Uczniowie!

Warto zobaczyć poniższe materiały, aby bliżej poznać sylwetkę Patronki naszej szkoły. Większość informacji świadczy o tym, że postać Marii Konopnickiej wciąż jest w centrum uwagi. Badacze twórczości Poetki ciągle piszą o wartościach, jakie można znaleźć w wierszach, baśniach i nowelach. W poezji Marii Konopnickiej dominuje: pochwała pracowitości, zachwyt pięknem ojczystej przyrody, współczucie dla ciężkiego losu biednych dzieci chłopskich, robotników oraz Polaków bez Ojczyzny – poddawanych rusyfikacji i germanizacji.

 

,,Maria Konopnicka i jej utwory”

 

I.REGULAMIN KONKURSU:
,,Maria Konopnicka i jej utwory”

II. ORGANIZATOR:

Jadwiga Szymańska – nauczyciel języka polskiego

Joanna Prusik – nauczyciel bibliotekarz

III. CELE KONKURSU:
• przybliżenie sylwetki patrona szkoły – Marii Konopnickiej
• popularyzacja utworów poetki
• sprawdzenie stopnia znajomości życia i twórczości M. Konopnickiej
• budowanie tradycji szkoły

  • REGULAMIN KONKURSU:
    „Malarska wizja utworów Marii Konopnickiej”

    ORGANIZATOR:
    Jadwiga Szymańska – nauczyciel języka polskiego

Joanna Prusik – nauczyciel bibliotekarz

II. CELE KONKURSU:
• popularyzacja utworów poetki
• zachęcanie do czytania i rozbudzanie zainteresowań twórczością Marii Konopnickiej

 

MK

  • Dzieciństwo i sieroctwo

     Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach