zebrania 676x390

Zebrania z rodzicami

07.02.2020r.

 

Godz. 17:00

Oddział przedszkolny – SALA 7

Klasa I – SALA 8

Klasa II - SALA 5

Klasa IV - SALA 4

 

Godz. 18:00

Klasa V -  SALA 3

Klasa VI - SALA 5

Klasa VII - SALA 4

Klasa VIII - SALA 2

 

Nauczyciele przedmiotów dyżurują od godz. 17:30

 

Indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami prosimy ustalać telefonicznie pod nr tel. 227943405 lub poprzez e-dziennik

 

20.11.2019r godz. 17:00 prelekcja dla rodziców – hol szkolny

Po zakończonej prelekcji spotkania z wychowawcami w klasach.

Klasa I – SALA 8

Klasa II - SALA 5

Klasa IV - SALA 4

Klasa V -  SALA 3

Klasa VI - SALA 6

Klasa VII - SALA 4

Klasa VIII - SALA 2

17.09. 2019r. godz. 17:00

20.11. 2019r. godz. 17:00

07.02. 2020r. godz. 17:00

20.05. 2020r. godz. 17:00

Indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami ustalane telefonicznie pod nr tel. 227943405 lub poprzez e-dziennik

Klasa I – SALA 8

Klasa II - SALA 5

Klasa IV - SALA 4

Klasa V -  SALA 3

Klasa VI - SALA 6

Klasa VII - SALA 1

Klasa VIII - SALA 2