uroczystości szkolne

 W zależności od sytuacji, związanej z pandemią, forma organizacji będzie dostosowana do panujących warunków (ograniczenie liczby uczestników, forma zdalna np. prezentacja, inne).