Warsztaty profilaktyczne W dniach 26-29.02.2021r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wzięła udział w warsztatach profilaktycznych, w ramach projektu zintegrowanych działań „Twoja postawa ma znaczenie”.

Młody człowiek, który ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i znajduje się w środowisku, które zna i czuje się w nim dobrze i bezpiecznie, jest mniej podatny na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, w tym nałogi. Gdy umie rozmawiać o swoich problemach, szybciej i łatwiej rozwiązuje konflikty i sytuacje trudne, częściej potrafi tego dokonać bez użycia przemocy i agresji. Obecna sytuacja, związana z panującym zagrożeniem koronawirusem oraz koniecznością nauki w trybie zdalnym jest, dla dzieci i młodzieży, sytuację trudną. Wymuszona izolacja blokuje naturalną potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Dlatego też uczniowie wzięli udział w warsztatach psychoedukcyjnych w oparciu o trening uważności i kształtowanie odporności emocjonalnej i radzenie sobie ze stresem w czasie pandemii oraz profilaktyce zagrożeń związanych z użytkowaniem internetu. Dzieci i młodzież, spędzająca jeszcze więcej niż dotąd czasu, w wirtualnym świecie, nierzadko zostają przez ten świat zupełnie pochłonięci. W ten sposób wzrasta zagrożenie cyberprzemocą, uzależnieniem od internetu itp. Wzrasta liczba zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. Jak odnaleźć siebie, dziecko i ucznia w tej trudnej rzeczywistości i w jaki sposób reagować na niepokojące sygnały? W warsztatach poruszających te zagadnienia wzięli udział rodzice, którym przedstawiono największe zagrożenia związane z użytkowaniem sieci Internet. Natomiast nauczyciele na spotkaniu warsztatowym zgłębiali temat stresu i zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. W ramach działań profilaktycznych zostanie również dokonana analiza zagrożeń społecznych dla uczniów klas starszych. Celem podjętych działań profilaktycznych jest wprowadzenie uczniów w świat wartość, wskazywanie wzorców postepowań i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Warsztaty zostały zorganizowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na rok 2021.Ze względu na panujące obostrzenia spotkania odbywały się w formie zdalnej.