Kończymy I okres nauki w oku szkolnym 2020/2021.

Obserwacje i sugestie wszystkich członków społeczności szkolnej  są dla mnie bardzo ważne.

Ze względu na ograniczoną możliwość organizacji zebrań w szkole, informuję o dyżurze, który będę pełniła w poniedziałek na platformie ZOOM

- dla uczniów w godz. 16:00-16:40
- dla rodziców w godz. 17:10-17:50

Dane do logowania zostały wysłane w wiadomościach.

Zapraszam do rozmowy.
I.Łyczkowska