Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą
Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym
Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu Reaguj i wspieraj.
Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość
Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce
na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne
w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom
i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych
przez ekspertów tematycznych.

Tematyka webinarów i planowany termin emisji

 

 Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i
młodzieży w okresie pandemii.
21.01.2021r. godz.18.00

pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:
https://youtu.be/ohhXySQM4g8

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.
11.02.2021r. godz.18.00

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?
25.02.2021r. godz.18.00

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)
1. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?
04.03.2021r. godz.14.00

2. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.
11.03.2021r. godz.14.00

3. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi
potrzebami w okresie pandemii.
25.03.2021r. godz.14.00

Linki do kolejnych webinarów będą przesyłane poprzez e-dziennik.